Sökning

Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralen Finna

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten Statistikcentralen-Finna.

Statistikcentralen-Finna är en webbtjänst med hjälp av vilken man kan söka material ur Statistikbibliotekets samlingar. Tjänsten fungerar på Finna-plattformen som utvecklats av Nationalbiblioteket. För tillgängligheten av Finnas kod svarar Nationalbiblioteket, och för tillgängligheten till ändringar i gränssnittet samt till innehåll och material svarar Statistikcentralen.

Vi har själva bedömt tillgängligheten till tjänsten.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 15.9.2020, och uppdaterats 17.3.2023.

Hur lättillgänglig är Statistikcentralen-Finna?

Statistikcentralen-finna uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterium 2.1).

Vilka tillgänglighetsbrister finns det i Statistikcentralen-Finna?

  • I sökresultaten är textmotsvarigheterna till publikationernas pärmblad bristfälliga. (WCAG 1.1.1)
  • Användningen av rubrikstrukturer är inte konsekvent i alla delar av webbplatsen. (WCAG 1.3.1)
  • Förstoring av textstorleken fungerar inte med alla webbläsare. Då textstorleken förstoras, är en del av innehållet otydligt. (WCAG 1.4.4)
  • Fokus urskiljs inte tillräckligt bra och syns inte på alla ställen. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
  • I vissa gamla artiklar är länktexterna till webbmaterialet inte beskrivande. (WCAG 2.4.4)
  • Sökningen i Statistikcentralen-Finna gäller bibliotekets samling, men på sidorna finns ingen sökning som gäller Statistikcentralen-Finnas sidor och ingen sidkarta. (WCAG 2.4.5)
  • Sidornas huvudspråk är markerat på rätt sätt, men biblioteksmaterialet har också beskrivits på andra språk och språket i dessa beskrivningsuppgifter har inte angetts. (WCAG 3.1.2)
  • När du väljer ett element från listan med förslag till sökresultat eller i menyerna för organisering av sökresultaten laddas sidan ned på nytt utan att användaren har förvarnats. (WCAG 3.2.2)

Vi försöker avhjälpa dessa brister i samarbete med Nationalbibliotekets Finna-byrå.

I Statistikcentralens-Finna material ingår flera pdf-filer som inte till alla delar är tillgängliga. Största delen av dessa pdf-filer har publicerats före 23.9.2018 och på material som publicerats före det tillämpas inte lagen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 17 § 2 mom.).

Det material som Statistikcentralen publicerar i tjänsten gäller kulturarvssamlingen, på vilka lagen inte tillämpas i sådana fall då de inte kan ändras till en form som uppfyller tillgänglighetskraven (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 3 § 2 mom. 7 punkten). Publikationerna som finns i kulturarvssamlingen är inte tillgängliga och det är inte möjligt att göra dem tillgängliga.

När det gäller andra publikationer som omfattas av lagens tillämpningsområde kan Statistikcentralen på grund av den stora mängden material och avsaknaden av kostnadseffektiva och automatiska metoder inte ändra publikationerna till tillgängligt format. Detta skulle utgöra en oskälig belastning för Statistikcentralen (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 8 §). Statistikcentralen strävar efter att bättre beakta tillgänglighetskraven i kommande publikationer.

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Statistikcentralen-Finna som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna och kontaktar vid behov Nationalbiblioteket som utvecklar plattformen.

Du kan ge respons på tillgängligheten med den här blanketten. Välj tillgänglighet som ämne för responsen.

Du kan också ge respons per e-post, saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Tillsynen över tillgängligheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss, som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för kontroll av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000