Haku

Digitoidut julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisuarkistossa Kansalliskirjaston Doria-palvelussa on digitoituna Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Kokoelma karttuu jatkuvasti.

Tilastokeskuksen julkaisuarkistoon

Julkaisuarkistosta on saatavilla muun muassa kaikki Suomen tilastolliset vuosikirjat. Vuodesta 1879 lähtien ilmestynyt vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Suomen virallinen tilasto -sarja kuvaa tilastojen avulla yhteiskuntamme tilaa ja kehitystä 1860-luvulta nykypäivään asti. Julkaisuarkisto sisältää sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja vanhimmasta alkaen.

Kaikki Doria-julkaisuarkiston PDF-tiedostot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.