Sökning

Digitala publikationer

Statistikcentralen har digitaliserat statistikpublikationer som utkommit i serien Finlands officiella statistik, andra publikationer samt bakgrundsmaterial med anknytning till statistik. De digitaliserade publikationerna finns i Statistikcentralens publikationsarkiv, som ingår i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Samlingen växer kontinuerligt.

Statistikcentralens publikationsarkiv

I publikationsarkivet finns bl.a. alla statistiska årsböcker för Finland tillgängliga. Statistisk årsbok för Finland är ett omfattande statistiskt samlingsverk om finländarna och det finländska samhället, som utkommit sedan år 1879. Serien Finlands officiella statistik beskriver med hjälp av statistik vårt samhälles tillstånd och utveckling från 1860-talet till nutiden. Publikationsarkivet innehåller statistikpublikationer som utkommit i serien, med början från den äldsta.

Alla PDF-filer i publikationsarkivet Doria uppfyller inte tillgänglighetskraven.