Sökning

Inloggning

Inloggade användare kan t.ex. spara sökningar och skapa egna favoritlistor.

Du kan logga in genom att välja Logga in i den övre menyn.

Till Statistikcentralen-Finna kommer du genom att logga in med Statistikcentralens bibliotekskort.

Ifall du ännu inte har Statistikcentralens bibliotekskort får du det vid Statistikbibliotekets kundtjänst. För att få ett kort behöver du uppvisa ett identitetsbevis och fylla i personuppgiftsblanketten. Mer information om Statistikbibliotekets lånetjänster.

Mitt konto

Favoriter

Du kan lägga poster till dina favoriter med hjärtikonen som finns på sidan med träfflistan eller på sidan med information om posten. Du kan ordna dina poster i olika favoritlistor, föra in dem i Refworks, skicka dem med e-post eller skriva ut dem i MARC-format (se delen Favoritlistor).

Sparade sökningar, sökhistorik och nyhetsbevakning

Du kan spara din senaste sökning antingen på sidan med sökresultat eller med stiftformade knappen i Senaste sökningar i Mitt konto. De sparade sökningarna syns överst.

Du kan beställa nyhetsbevakning för sparade sökningar och få meddelanden om nyheter antingen varje vecka eller varje dag. Meddelandena skickas till din e-post.

Lån

Du kan se dina lån och förnya dem.

Reserveringar

Du kan se dina reserveringar.

Bibliotekskort

Du kan också lägga till bibliotekskort från andra Finna-bibliotek till din personliga information.

Profil

Du kan byta e-postadress och aktivera påminnelse om förfallodag.

Du kan ändra bibliotekets kontaktuppgifter genom att ta kontakt med ditt eget bibliotek.

Att byta pinkod eller lösenord

Du kan byta lösenord eller pinkod i fliken Profil.