Sökning

Statistikbiblioteket och informationstjänsten

Om oss

Statistikbiblioteket har Finlands mest omfattande samling av statistik, både från Finland och världen. En del av materialet kan lånas, och nästan allt material kan användas i Statistikbiblioteket. Du kommer väl överens om en tid för besök i förväg.

Informationstjänsten hjälper med att hitta och tolka statistik. Informationstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 9.00–16.00. Vi besvarar frågorna senast inom två arbetsdagar. Rådgivning och enskilda statistikuppgifter fås avgiftsfritt. Mer omfattande uppdrag, som tar mer än 15 minuter, är avgiftsbelagda.

Utlåning och fjärrlån

För lån behövs ett bibliotekskort. Du kan få ett personligt bibliotekskort och PIN-kod vid Statistikbibliotekets kundtjänst. För att få ett kort behöver du uppvisa ett identitetsbevis och fylla i personuppgiftsblanketten. Innehavaren av ett bibliotekskort förbinder sig att följa bibliotekets låneregler.

Lånetiden är fyra veckor. Man kan själv förnya sina lån i Statistikcentralen-Finna, om de inte är reserverade. Det går att förnya lånen också per telefon 029 551 2220 eller per e-post info@stat.fi.

Biblioteket lånar inte ut de nyaste numren av internationell statistik, inhemskt gammalt statistikmaterial, tidskrifter, uppslagsverk eller arkivmaterial. De kan användas på biblioteket.

Kopior ur bibliotekets egna samlingar och fjärrlån förmedlas till andra bibliotek.

Statistikbibliotekets samlingar

Statistikbiblioteket har statistik från Finland och de nordiska länderna samt internationella organisationers statistik. Publikationerna i statistikbibliotekets samling kan sökas i Statistikcentralen-Finna.

Statistik om Finland

Den inhemska statistiksamlingen innehåller Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. år 1856, Statistikcentralens övriga statistikproduktion och statistik som produceras av andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Samlingarna innehåller också statistik som producerats av flera organisationer inom näringslivet och branschorganisationer.

Den äldre statistiken om Finland har digitaliserats och är fritt tillgänglig i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Det digitaliserade materialet omfattar de statistiska årsböckerna för Finland samt statistikpublikationer om val, befolkning, utbildning och industri från och med mitten av 1850-talet.

Utländsk och internationell statistik

Bibliotekets tryckta samlingar omfattar de nordiska ländernas officiella statistik och allmänna statistiska årsböcker från omkring 30 länder.

Samlingarna omfattar också EU:s statistikbyrå Eurostats statistikpublikationer samt statistik från centrala internationella organisationer (FN, OECD, IMF, Världsbanken osv.).

Böcker och tidskrifter

Statistikbibliotekets samlingar omfattar facklitteratur speciellt inom statistiska vetenskaper, nationalekonomi och demografi. Böckerna kan lånas fritt. E-böckerna kan läsas i Statistikbiblioteket.

I statistikbibliotekets samlingar ingår inhemska och utländska tidskrifter i synnerhet inom statistiska vetenskaper, demografi, nationalekonomi och samhällsvetenskaper. E-tidningarna kan läsas via Statistikbibliotekets kundterminaler.

I Statistikcentralen-Finna har man sparat referensuppgifter om artiklar i de tidskrifter och samlingspublikationer som Statistikcentralen publicerat fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna är fritt tillgängliga på webben.

Kontakta oss

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Työpaja-byggnaden (strax intill Fiskehamnens metrostation)
Läge på kartan (Google Maps)