Haku

Tilastokeskus-Finnan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tilastokeskus-Finna-verkkopalvelua.

Tilastokeskus-Finna on verkkopalvelu, jonka avulla voi hakea Tilastokirjaston kokoelmista aineistoja. Palvelu toimii Kansalliskirjaston kehittämällä Finna-alustalla. Finnan koodin saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto, ja käyttöliittymään tehtyjen muutosten, sisältöjen ja aineistojen saavutettavuudesta vastaa Tilastokeskus.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Saavutettavuusseloste on laadittu 15.9.2020, ja sitä on päivitetty 17.3.2023.

Miten saavutettava Tilastokeskus-Finna on?

Tilastokeskus-Finna täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Mitä saavutettavuuspuutteita Tilastokeskus-Finnassa on?

  • Hakutuloksissa julkaisujen kansikuvien tekstivastineet puutteellisia. (WCAG 1.1.1)
  • Otsikkotasojen käyttö ei ole sivuston kaikissa osissa johdonmukaista. (WCAG 1.3.1)
  • Tekstin koon suurentaminen ei toimi kaikilla selaimilla. Kun tekstin kokoa suurentaa, osa sisällöistä ei näy kunnolla. (WCAG 1.4.4)
  • Fokus ei erotu riittävästi eikä se näy kaikissa kohdissa. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
  • Joissakin vanhoissa artikkeleissa verkkoaineistojen linkkitekstit eivät ole kuvaavia. (WCAG 2.4.4)
  • Tilastokeskus-Finnassa oleva haku kohdistuu kirjaston kokoelmaan, mutta sivustolla ei ole Tilastokeskus-Finnan sivuihin kohdistuvaa hakua eikä sivukarttaa. (WCAG 2.4.5)
  • Sivujen pääkieli on merkitty oikein, mutta kirjastoaineistoa on kuvailtu myös muilla kielillä, eikä näiden kuvailutietojen kieltä ole merkitty. (WCAG 3.1.2)
  • Kun hakutulosehdotuslistasta tai hakutulosten järjestämisvalikoista valitsee elementin, sivu latautuu uudelleen, ilman että tästä on varoitettu käyttäjää etukäteen. (WCAG 3.2.2)

Pyrimme korjaamaan nämä puutteet yhteistyössä Kansalliskirjaston Finna-toimiston kanssa.

Tilastokeskus-Finnan aineistoissa on paljon pdf-tiedostoja, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Suurin osa näistä pdf-tiedostoista on julkaistu ennen 23.9.2018 eikä tätä ennen julkaistuihin aineistoihin sovelleta lakia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 2 momentti).

Tilastokeskuksen palvelussa julkaisemat aineistot sisältävät kulttuuriperintökokoelman ilmentymiä, joihin ei sovelleta lakia silloin, kun niitä ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § 2 momentti 7-kohta). Kulttuuriperintökokoelman ilmentymiä olevat julkaisut eivät ole saavutettavia eikä niitä ole mahdollista muuttaa saavutettaviksi.

Muiden lain soveltamisen piiriin kuuluvien julkaisujen osalta Tilastokeskus ei pysty aineiston suuren määrän ja kustannustehokkaiden ja automaattisten menetelmien puuttumisen vuoksi muuttamaan julkaisuja saavutettavaan muotoon, vaan se muodostaisi sille kohtuuttoman rasitteen (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 §). Tilastokeskus pyrkii ottamaan saavutettavuusvaatimukset paremmin huomioon tulevissa julkaisuissa.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita Tilastokeskus-Finnan saavutettavuudessa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi, ja olemme tarvittaessa yhteydessä alustaa kehittävään Kansalliskirjastoon.

Voit antaa saavutettavuuspalautetta tällä lomakkeella. Valitse palautteen aiheeksi saavutettavuus.

Voit myös antaa palautetta sähköpostitse, saavutettavuus@stat.fi. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000