Sökning

Låneregler för Statistikbiblioteket

Statistikbiblioteket är ett bibliotek inom statistikbranschen som är öppet för alla. Om du vill låna material eller besöka biblioteket för att ta del av publikationer, följ dessa regler.

Bibliotekskortet

För att kunna låna hem publikationer måste du ha Statistikbibliotekets bibliotekskort. Du får det genom att besöka Statistikbiblioteket och fylla i en ansökan. Boka besökstid på förhand och ta med dig ditt identitetsbevis. Också företag och inrättningar kan få ett bibliotekskort. Då undertecknas kortet av den person som ansvarar för lånen.

Visa alltid bibliotekskortet när du lånar material. Bibliotekskortet är personligt och du ansvarar för det material som lånats med kortet. Om du förlorar kortet ska du omedelbart meddela det till biblioteket. Meddela också eventuella ändringar i din adress eller ditt namn till biblioteket så fort som möjligt. Om du vill kan du kontrollera dina registeruppgifter.

Lånetiden

Lånetiden är fyra veckor. Du kan förlänga lånen fyra veckor i sänder, om ingen annan har reserverat materialet. Lånen kan förnyas sex gånger och därefter ska materialet visas upp på biblioteket. Du kan låna det på nytt om ingen annan har reserverat det.

Som låntagare förbinder du dig till att återlämna eller förnya det material som du har lånat senast på förfallodagen. Materialet återlämnas till Statistikbiblioteket.

Förlust av lånerätten

Om du inte återlämnar lånen inom en vecka efter den tredje uppmaningen om att återlämna, får du en faktura för materialet. Därefter sköts ärendet vid behov via ett inkassoföretag och materialet kan inte längre betalas till biblioteket. Du förlorar din lånerätt tills materialet har återlämnats eller ersatts. Du kan välja att ersätta det förlorade materialet genom att skaffa en motsvarande publikation i stället.

Fjärrlånetjänst och begäranden om kopior

Fjärrlånetjänsten är en utlånings- och kopieringstjänst mellan bibliotek. Fjärrlånen beställs via biblioteken, dvs. du kan be ditt eget bibliotek att fjärrlåna material från Statistikbiblioteket. Dessutom skaffar och levererar biblioteket på begäran sådan litteratur från andra bibliotek till Statistikcentralens personal som inte finns i våra egna samlingar. Den kan lånas hem endast med tillstånd av avsändarbiblioteket.

Du kan ta kopior av bibliotekets publikationer då du besöker biblioteket eller alternativt be biblioteket leverera avgiftsbelagda kopior av sitt material i enlighet med den gällande upphovsrättslagen.

Du kan inte låna allt material

Följande material kan inte lånas hem:

  • det senaste numret av internationell och viss inhemsk statistik
  • uppslagsverk
  • tidskrifter
  • de enda exemplaren av statistikpublikationer
  • arkivmaterial, läs mer på Statistikcentralens arkivets webbplats (på adressen stat.fi/tup/tilastoarkisto/index_sv.html)

Nyttjanderätter till elektroniskt material

Biblioteket har rätt att använda Statistikcentralens och andra serviceproducenters datamaterial. Elektroniska material har avtalsenliga nyttjanderätter och användningsvillkoren för olika produkter skiljer sig åt. Fråga personalen om mera information.

Fråga mer, kom överens om en besökstid, låna eller reservera material

Besöksadressen är Verkstadsgatan 13, Helsingfors (Google Maps).